Áraink és amit ezért vállalunk

Adósságbehajtás | Céginformáció | Tanácsadás
Áraink

Áraink és amit ezért vállalunk

Fizetési garanciát biztosítunk!

Partnereinknek nincs sem előre, sem utólag fizetendő fix díjból eredő kockázata, számunkra csak a befolyt összeg után kell sikerdíjat fizetni.

Díjazás, sikerdíj mértéke vállalkozások részére - mely a Megbízó által a vevő részére kiállított számla fizetési határidejének dátumától eltelt idő függvénye:

Fizetési határidőtől eltelt napok száma Sikerdíj mértéke / %
30-120 nap 4 %
121-210 nap 5 %
211-300 nap 6 %
301-360 nap 7 %
361-480 nap 8 %
481-600 nap 9 %
601-720 nap 10 %
721-810 nap 11 %
811-900 nap 12 %
901-990 nap 13 %
991-1080 nap 14 %
1081 ≤ 15 %

A sikerdíj az átadott bruttó tőketartozás %-a + ÁFA.

A sikerdíj összegét az adós részére kiküldött felszólító levélen külön feltüntetjük a tőketartozáson felül mint behajtási jutalék, ezzel lehetőséget biztosítva Önöknek, hogy a követeléskezelés költségeit az adósra hárítsák.

Aláírt követeléskezelési szerződésünkben, - a Nem, vagy késedelmesen fizető ügyfeleik esetében az alábbiakat vállaljuk:
  • Társas vállalkozások esetén teljes cégátvilágítás.
  • Tértivevényes felszólító levél küldése az adós részére, melyben felszólítjuk a késedelmes fizetésre. “Nem kereste” jelzéssel visszaérkezett levél esetén a felszólító levelet sima küldeményként és (gazdasági társaság esetén, illetve magánszemélynél amennyiben ismert) e-mailben is elküldjük.
  • A partner telefonos megkeresése fizetés, megállapodás céljából.
  • Nem fizetés, megállapodás hiánya esetében további információ szerzése, ha szükséges személyes megkeresés.
  • Az ügykezelés ideje 6 hónap - egyedi megállapodás esetén a felek ettől eltérhetnek.
  • Az ügykezelési határidő lejártát követően Megbízónk részére átadásra kerülnek a megbízás alatt keletkezett dokumentumok (személyes vagy postai úton), melyet jogi vagy felszámolási eljárás megindítása esetén felhasználhatnak.
  • Az ügykezelés minden ügy esetében az ügytörténet / környezettanulmány / pénzügyi helyzet / fizetési hajlandóság leírásával zárul, további lépések (fizetési meghagyás, felszámolási eljárás) javaslatával és ezek további költségeinek kiszámításával (közjegyzői illeték, felszámolási eljárás díja) kerülnek elektronikusan átadásra
  • Az adóssal való megállapodás esetén előzetesen telefonon, e-mailben történő konzultációra lehetőséget biztosítunk: elfogadják-e az esetleges részletfizetési megállapodást, a tartozás egy részének az elengedését, biztosíték felajánlást
  • A tartozás behajtása érdekében mindent megteszünk a törvényes keretek között az adatvédelem jogszerű betartásával.

Egyedi követeléskezelési ajánlatért keressen minket bátran!